Tedavi ne kadar sürer?

Tedavi ne kadar sürer?

 

Vajinismus tedavisinin normal sonucu, vajinismusun makul bir zaman içinde başarıyla çözümlenmesidir.

Vajinismus tedavisinin normal sonucu, vajinismusun makul bir zaman içinde başarılı bir şekilde çözümlenmesidir. Vajinismus normalde tedavi edilebilir ve makul bir zaman çerçevesi içinde tamamen üstesinden gelinebilir. Büyük komplikasyonları olmayan motive olmuş kadınlar cinsel acı ya da giriş sorunlarını çözümlemek için genelde altı haftanın yeterli olduğunu görürler. Araştırmalar, yoğun, “devamlı” bir çabanın, profesyonel yardımın var olduğu ve önemli komplikasyonların olmadığı iki haftalık zaman dilimlerinin bile gerçekçi olma potansiyeli olduğunu göstermiştir. Masters & Johnson, vajinismus gibi durumları başarılı bir şekilde tedavi etmekte iki haftalık yoğun terapi penceresi kavramının ilk öncüleriydi. Eğer program, bir fizik terapisti, doktor ya da danışman gibi bir sağlık uzmanı tarafından yürütülürse tedavi süresi artabilir. Ancak bazı durumlarda uzmanlara ulaşmak zor olabilir ve aslında süreci yavaşlatabilir.

Kendine yardım yaklaşımının büyük avantajlarından biri, kadınların kendileri için rahat olan bir hızda çalışabilmeleri ve gereken belirli alanlarda daha çok ya da daha az zaman geçirebilmeleridir. Çok motive olmuş kadınlar programı daha çabuk tamamlayabilirler, ama bireyler adımları rahat bir şekilde tamamlamak için kendilerine gereken zamanı harcayabilirler.

 

Tedavi Sürecinin Uzunluğunu Etkileyen Etkenler
Süreklilik, pratik yapmak ve sebat etmek Önerileri daha yakından gerçekleştirmek, sürekli olarak pratik yapmak ve zorluklara karşın sebat etmeyi sürdürmek tedavi süresini kısaltır.
Kaçınma sorunları Bazıları tedavi egzersizlerine hemen başlar, diğerleri ise kaçınma sorunları yaşar.
Değişik motivasyon düzeyleri Çokça motive olmak ve bu motivasyon hissini korumak, tedavi süreci ve süresini olumlu bir şekilde etkiler.
Fiziksel sağlık Pelvik taban kaslarının sağlığına ek olarak kadının genel sağlığı da tedavi sürecini etkiler.
Var olan başka durumların karmaşıklığı Depresyon, çok fazla korku, endişe gibi, başka fiziksel ya da psikolojik durumların da var olmasının tedavinin süresi konusunda bir rolü olabilir.
Rakip yaşam taleplerinin karmaşıklığı Okul, iş hayatı, aile vb.le ilgili zaman yönetimi sorunları değerli pratik zamanı azaltabilir.
Duygusal engellerin varlığı Daha önceki düş kırıklıklarından kaynaklanan kayıtsızlık, endişe, başarısızlık korkusu gibi hisler tedavi sürecini uzatabilir.
Kişisel tarihçe Bazı kadınların suiistimal ya da duygusal konulardan oluşan ve çözümlenmesi için daha fazla zaman gerektiren karmaşık tarihçeleri vardır.
Partner desteği Vajinismus konusunda bilgili ve tedavi sürecinde işbirliği yapan bir partner eşini olumlu bir şekilde etkiler. Bu destek nihai olarak kadının tedavisinin hızı ve başarısını etkileyebilir.
Profesyonel destek Bir profesyonelin kişiselleştirilmiş program çeşitlilikleri sağlamaktaki teşvik ve desteği yararlı olabilir.
Başka destekler Tedavi olmakta olan diğer kadınlarla bağlantıya geçmek ya da süreci daha önce geçirmiş olanlardan destek almanın büyük bir yardımı olabilir (bakınız Destek)

 

Kendi Kendinize İlerleyin

Rakip yaşam talepleri olan bazı kadınların bu sürece daha yavaş bir yaklaşımları olması gerekebilir. Hız nasıl olursa olsun, acısız giriş ve cinsel birleşme tedavi sürec nin sonundaki başarılı çözümü oluşturan normal sonuçtur.

Vajinismusun görünürdeki şiddetinin tedavi sürecinin uzunluğuyla bağlantılı olması gerekmez. Çözümün kolaylığı büyük ölçüde bireye ve bireyin içinde bulunduğu kendine has durumlara bağlıdır. Bazı kadınlar yıllarca cinsel ilişkide bulunamaz gözüktükten sonra bir haftadan kısa bir süre içinde başarılı bir şekilde cinsel birleşmede bulunduklarını; diğerleri ise, vajinismusları baştan daha az şiddetli göründüğü halde, tedavi sürecinin aylar sürdüğünü bildirmiştir. Genelde eğer süreç birkaç aydan fazlasına uzarsa, bunlar sık sık duygusal, motivasyonal ya da kaçınma konuları ya da tedavi adımlarıyla direkt olarak fazla bir alakası olmayan karmaşık sorunlarla ilgili olabilir.

Kendine yardım programı, kadınlara iyileşme süreci sırasında çok yardımcı olur—pratik, gerçek yaşam örnekleri için bkz. kullanıcı geribildirimi ve tıbbi değerlendirmeler. Tedavi süresini etkileyebilecek birçok etken olabildiği halde, tedavi sonuçları hemen hemen her zaman tam bir başarıyla olumludur.


 

Ayrıca Bkz

Pin It on Pinterest

Share This